Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Ørum Vandværk følger hvert år et analyseprogram, som angiver hvornår og hvor mange vandprøver der skal tages. De planlagte vandprøver for 2018 ligger i uge 20,  27/28. 36/37 og 45/46.

Du finder de seneste vandprøver herunder: 

12.05.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

31.01.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

31.01.2020 - Drikkevand - Driftskontrol