Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Ørum Vandværk følger hvert år et analyseprogram, som angiver hvornår og hvor mange vandprøver der skal tages.

Du finder de seneste vandprøver herunder: 

03.07.2024 - Drikkevand - Driftskontrol

03.07.2024 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

02.05.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

02.05.2024 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

21.03.2024 - Drikkevand - Driftskontrol

19.12.2023 - Råvand - Kontrol af organiske mikroforureninger 2

19.12.2023 - Råvand - Kontrol af organiske mikroforureninger

19.12.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

19.12.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

02.10.2023 - Drikkevand - Gruppe A+B parametre

02.10.2023 - Drikkevand - Driftskontrol 2

02.10.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

02.10.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

22.06.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

22.06.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

22.06.2023 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

16.02.2023 - Råvand - Boringskontrol

16.02.2023 - Råvand - Boringskontrol 2

16.02.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

23.11.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

23.11.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

12.09.2022 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol - omprøve der viser at vandet fra vandværket er af god kvalitet, som altid. 

02.09.2022 - Drikkevand - Gruppe A+B parametre

02.09.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

13.07.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

13.07.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

02.03.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

02.03.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

20.12.2021 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

30.09.2021 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

30.09.2021 - Drikkevand - Driftskontrol


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.