Bestyrelsen

Den daglige administrative ledelse forestås af et forretningsudvalg på tre medlemmer bestående af formand, næstformand og kasserer.

Udvalget mødes den anden tirsdag i hver måned, mens den samlede bestyrelse har faste mødetider en gang i hvert kvartal. Formanden indkalder til evt. ekstra møder, hvis det skønnes at være nødvendigt efter selskabets forretningsorden.

De daglige arbejdsopgaver forestås af formanden/næstformanden i samarbejde med Ørum Varmeværks personale, der har tilsyn og vagttjeneste med hensyn til driften og pasningen af vandværket.

Mød vores bestyrelse

René Kvist
Formand
Hørsøvej 10, 8830 Tjele Telefon: 51 52 09 63
[email protected]
Ivan Tonarelli
Kasserer
Veldsparken 37, 8830 Tjele Telefon: 28 70 46 40
[email protected]
Allan Wieck-Hansen
Næstformand/ Sekretær
Hobro Landevej 95, 8830 Tjele Telefon: 21 60 77 23
[email protected]
Chresten Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Drosselvej 9, 8830 Tjele Telefon: 20 77 76 10
[email protected]
Peter Lund
Bestyrelsesmedlem
Sønderlund 1, 8830 Tjele Telefon: 86 65 32 04 / 20 57 97 09
[email protected]
Anders B. Andersen
Bestyrelsesmedlem
Velds Husevej 17, 8830 Tjele Telefon: 86 65 26 64 / 61 76 58 68
[email protected]
Orla Kastbjerg
Bestyrelsesmedlem
Vibevej 16 , 8830 Tjele Telefon: 86 65 24 18
[email protected]