Ørum Vandværk er...

Ørum Vandværk er et moderne vandværk, som overvåges konstant og vedligeholdes og udvides efter behov. Målet er at levere en ren og stabil vandforsyning, som lever op til de krav vi alle med rette kan stille til vores drikkevand.

Intet er overladt til tilfældighederne på Ørum Vandværk, og man mærker hurtigt, at alle involverede parter sætter en ære i at vandværket drives professionelt og at vandkvaliteten prioriteres højt.

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Viborg Kommune, som er den tilsynsførende myndighed.

Du kan læse meget mere om vandværket her.