Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

HUSK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar samme år.

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2022 

Referat er under udarbejdelse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. oktober 2021 

Dagsorden og referat
 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 31. august 2021 

Dagsorden, referat og beretning

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 11. august 2020 

Dagsorden, referat og beretning