Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

HUSK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar samme år.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2024

Referat er under udarbejdelse.

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2023

Referatet og beretning

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2022

Referat og beretning

 

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. oktober 2021 

Dagsorden og referat

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 31. august 2021 

Referat og beretning