Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

HUSK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar samme år.

 

Ørum Vandværk afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2020 
kl. 19.30 i Tjelecenterets mødelokale.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab 2019 
4. Budget 2020 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Tom Graves Madsen, 
     René Kvist, Allan Wiek-Hansen og Peter Lund.

7. Valg af suppleant. 
8. Valg af revisor. 
     Efter tur afgår Revisionsfirmaet Dansk Revision, Viborg. 

9. Eventuelt 

Årsregnskab for 2019 findes her.

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019 

Dagsorden, referat og beretning 

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018

Dagsorden, referat og beretning

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2017

Dagsorden, referat og beretning