Orientering om vandkvaliteten fra Ørum Vandværk a.m.b.a.

07/06/2018 - Ørum Vandværk

Der leveres drikkevand til Ørum, Velds, Hulbæk, Mollerup og Nr.Vinge.

Kontrol af drikkevand
Det udpumpede vand skal overholde en række kvalitetskrav.

Vi har pligt til at informere forbrugerne om kvaliteten af vandet.

Alle prøver overholder de af myndighederne fastsatte grænseværdier, og der er ikke fundet spor af pesticider/sprøjtemidler i vandet.

Vandets - væsentlige parametre

Parameter

Målt værdi

Grænseværdi

Coliforme bakterier ved 37 gr.

        0

Ikke målelig

Kimtal ved 22 grader

          3

Under 50

Ph

           7,6

   7 til 8,5

Hårdhed

         9,8

Under 30

Jern

          0

   Mindre end 0,1

Nitrat

         0,61

   Maks. 50

Nitrit

           0,00

   Mindre end 0,01

Natrium

         20

   Mindre end 175

Magnesium

             5,4

   Mindre end 50

Chlorid

           31

   Mindre end 250

Mangan

             0,003

   Mindre end 0,02

 

Og Du kan fortsat drikke vandet uden bekymring:

Senest er stoffet 1,2,4-triazol fundet i flere vandværker. Vi har en vandprøve fra 17.maj 2018. Der er ingen antydning af stoffet i vores vand
 

Vigtigt
Ønsker du yderligere oplysninger kan du altid finde alle de seneste analyserapporter på vores hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte os på 86 652 938

Ørum Vandværk, Industrivej 3, 8830 Tjele.